Halvering collegegeld eerstejaars studenten

Goed nieuws voor jongeren die in september gaan beginnen met studeren: eind april heeft de regering het wetsvoorstel om het collegegeld voor eerstejaars studenten te halveren aangenomen! Dit betekent dat een eerstejaars student vanaf september 2018 geen 2.060 euro hoeft te betalen maar dat dit 1.030 euro zal zijn.

Met de nieuwe wet wil het kabinet de drempel om te gaan studeren voor eerstejaars studenten verlagen. Na de afschaffing van de studiefinanciering is 2015 is het studenten dat gaat studeren met ongeveer 7% procent afgenomen (Bron: ministerie van Onderwijs). De grootste reden om niet te gaan studeren is voor velen toch het geld. Vooral studenten met laag opgeleide ouders kiezen er vaker voor om niet te gaan studeren(15% minder dan voor het leenstelsel) . Door het leenstelsel is de toegankelijkheid naar het HBO en WO afgenomen.

Weerstand halvering collegeld

Niet alle studenten zijn blij met de nieuwe wet. Vooral niet omdat het kabinet ook de rente op het studentenlening wil verhogen. Die €1.030 korting zegt niet zoveel vergeleken bij die (gemiddelde) €20.000 studieschuld per student. Velen denken dat de ‘leenangst’ door de korting niet zal verminderen. Het kabinet meent de korting en de rente op de studieschuld niet met elkaar te mogen vergelijken. “Een korting krijg je meteen als je begint met studeren, de studieschuld ligt veel verder in de toekomst en wordt over een heel lang termijn afgelost.”

Halvering collegegeld terugwerkende kracht

Helaas geldt de korting niet met terugwerkende kracht voor studenten die al begonnen zijn aan een studie. Wellicht wordt die later nog ingevoerd, al is er een kleine kans. Helaas pindakaas.

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om de korting te krijgen, namelijk de volgende:

  • Je begint in het studiejaar 2018-2019 voor het eerst met een opleiding aan een hogeschool of universiteit
  • Je betaalt het wettelijke collegegeld (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten, studenten aan de Open Universiteit en studenten aan university colleges die niet het (hogere) instellingscollegegeld betalen)
  • Je volgt een bacheloropleiding of associate degree-opleiding

Studenten die dus vroegtijdig met hun studie zijn gestopt en in het collegejaar 2018-2019 opnieuw een studie gaan doen, hebben helaas geen recht op de korting.

Plaats een reactie

Sitemap