Flexstuderen, het kan vanaf nu!

Door het zogenoemde ‘flexstuderen’ is het nu mogelijk om per vak te betalen en niet meer het hele collegejaar. Dit kan een stuk voordeliger zijn voor studenten die nog een paar tentamens moeten behalen voor hun diploma. Flexstuderen is nu nog een experiment maar de vraag is groot! 

Als je kiest voor flexstuderen betaal je per studiepunt in plaats van een heel studiejaar. Een studiepunt kost je €38,45 per keer. Als je dit bedrag keer het aantal studiepunten per collegejaar (60) doet, kom je uit op een bedrag van €2.307 euro per jaar. Dit is dus duurder dan het normale bedrag van €2.006. De 300 euro meer zit ‘m in de extra lasten die het flexstuderen voor de scholen meebrengen. Er is daarom een opslag van 15% over het normale bedrag berekent.

Voor wie is flexstuderen?

Momenteel is het experiment nog maar voor een tiental studenten per onderwijsinstelling mogelijk. Er zijn een aantal eisen gesteld aan de deelname voor het flexstuderen. Zo moet je minimaal je propedeuse hebben behaald en dus momenteel in de hoofdfase van je studie zitten. Ook maar 10% van het totaal aantal studenten op een school flexstuderen.

Hogescholen verwachten vooral dat studenten die nog 1 á 2 vakken moeten behalen voor hun diploma gebruik zullen maken van het flexstuderen. Daarnaast lijkt het ook een ideale oplossing voor studenten die naast hun studie bijvoorbeeld een eigen bedrijfje hebben of fanatieke topsporter zijn. Ze kunnen naast hun andere bezigheden de vakken zelf indelen en in hun eigen tempo de studie afronden.

Momenteel kan het flexstuderen alleen nog bij deze vier onderwijsinstellingen: Hogeschool van Utrecht, Windesheim, Universiteit in Amsterdam en de Universiteit van Tilburg.

Kun je sommige vakken ook niet volgen?

Nee, dit kan niet. Je moet alsnog alle vakken behalen die bij je opleiding horen. Als je dat niet doet, ontvang je geen diploma. Wil je alleen een paar vakken volgen, dan kun je beter voor contractonderwijs kiezen.

Als student dien je zelf de ‘houdbaarheidsdatum’ van je behaalde tentamens in de gaten te houden. Als je te lang over je opleiding doet kan het zijn dat bepaalde tentamens komen te vervallen die je dan alsnog opnieuw moet doen.

Plaats een reactie

Sitemap