Betalen per vak en niet per collegejaar

Het kan wel eens voorkomen dat je bijjjjjjjna klaar bent met je studie maar nog één of twee vakken moet behalen voordat je het felbegeerde papiertje hebt binnengesleept. Kun je die twee vakken pas het volgende collegejaar herkansen? Dan ben je op de meeste hogescholen en universiteiten goed de sjaak. Je betaalt de volle mep collegegeld voor een heel collegejaar. Maar; er is goed nieuws! Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, heeft onlangs een voorstel om ‘flex studeren’ goedkoper te maken goedgekeurd.

Betalen per vak

Met de afschaffing van de studiefinanciering in 2015 wil de minister studenten met financiële mogelijkheden tegemoet komen. Tevens zijn er naast diegene die studievertraging hebben opgelopen ook steeds meer studenten die hun studie op hun eigen manier in willen delen. Dat is bij een regulier systeem niet mogelijk. Met flex studeren wordt afgeweken van de regel dat studenten een volledig collegejaar moeten betalen. Het wordt dan mogelijk om op een hogeschool of universiteit om te betalen per vak of per kwartaal.

Flexibeler studeren

Goed nieuws dus voor de studenten die studievertraging oplopen door ziekte of voor studenten die tijdens hun studie een bestuursjaar willen doen en dit willen combineren met enkel een paar vakken. Hiermee wordt de druk om in een snelvaart af te studeren iets minder en kan iedereen op zijn eigen tempo zijn studie afmaken. Het gaat hier in eerste instantie om studenten die een voltijd studie volgen. Met de invoering van het desbetreffende beleid hoopt de regering dat de tevredenheid van de studenten stijgt, de toegankelijkheid naar het hogere onderwijs beter wordt en ontplooiingsmogelijkheid voor studenten zullen stijgen.

Waarschijnlijk zijn de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam de eerste instellingen die met het voorstel aan de slag gaan. Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de pilot zal starten. Wij zijn in ieder geval voor! Waarom betalen voor onderwijs dat je niet volgt?

Lees ook: Tweede studie te duur of niet? 

Plaats een reactie

Sitemap